Nová krev

Kuráž není stav beze strachu, ale ocenění, že něco jiného je důležitější než strach.

Nikdo nechce nikdy nic přivolávat. Ale znáte to, kdo je připraven ....  není zaskočen.

Hledáme další kolegy, kteří si troufnou třeba na:

•Povodně, masivní požár  - zázemí pro evakuované, základní ošetřovatelský stan •

•Mimořádná událost velkého rozsahu - polní obvaziště pro START YELLOW / GREEN s možností hromadného odsunu 

•Dlouhodobý zásah JPO - monitorační stan pro ošetření a jako CCP

•Pohřešovaná/ ztracená osoba nasazení kynologa/ů se psem a vytvoření CCP  

Na začátku nemusíš nic umět, jen mít chuť se učit, pokoru se učit a sílu se učit. Zbytek přijde časem.