SaR Medical Corps

              No Hell Too High,               No Heaven Too Deep

Ztratit se...

   Jaké toto slovo ve vás vyvolává pocity? Paniku? Strach?

   Tak to v tom nejste sami. Bohužel se v České republice ztratí ročně skoro sto lidí. A to se v tuto chvilku bavíme jen o oficiálně nahlášených osobách v pátrání PČR.

   Naší snahou je vytvořit v České republice co nejširší síť zdravotnických a záchranářských profesionálů, ale i civilních First Responderů, kteří jsou schopni ve spolupráci s IZS a dalšími jednotkami zapojenými do pátrání zajistit péči o zdraví pátracích týmů, stejně tak jako zajištění nalezené osoby přímo na místě nálezu a její stabilizaci do příjezdu sanitky nebo přípravy k jejímu transportu.

Nejbližší termíny školení

SaR Medical Corps lvl. 1 - 3

   Základní kurz určený všem zájemcům o vstup nebo prohloubení svých znalostí z oblasti S&R,  přednemoc-ničního urgentu a přidru-žených činností.

SaR Med Lvl 1 

leden-březen 2019

OTEVÍRÁME ZÁPIS

SaR MC Team Leader


   Kurz určený zájemcům o rozšíření svých znalostí nad běžný rámec zejména s vyhlídkou na to, že vytvoří a certifkují vlastní samostatnou pobočku se stálou činností

Kvalifikační zkouška

   Na zkoušku je možné se přihlásit bez návštěvy našich kurzů

S&R Medical Corps lvl. 1 - 3


Základní kurz pro SaR mediky se sestává z velmi do podrobna probrané triády ABC, základů navigace v terénu pomocí mapy, pomocí GPS, komunikace a pak z velkého množství teorie z prostředí mantrailingu.

Nedílnou součástí je i tělesná příprava.

Při úspěšném složení závěřečného testu a zkoušky získá uchazeč kvalifikaci pro zařazení do SaR Medical Corps jako zdravotník.

Celková dotace lvl 1: 2 víkendy výcviku (8 h teoretického a 8h praktického výcviku) + 1 den zkoušky

Celková dotace lvl 2: 4 víkendy výcviku (8 h teoretického a 24h praktického výcviku)

Celková dotace lvl 3 1: 2 víkendy výcviku (8 h teoretického a 4h praktického výcviku + 4h kolokvia) + 2 dny zkoušky

Cena: lvl 1 - 2400 Kč + 500 Kč záloha na opakování zkoušky

         lvl 2 + 3 - bude upřesněno při vypsání 


S&R MC Team Leader


Pokud chceme uspět a být opravdu plnohodnotnými členy SaR kominity nejen v ČR, ale i mezinárodně, je úplně jasné, že potřebujeme růst.

Tento kurz je více teoretický než praktický a je zaměřený zejména na sjednocení vyučovaných metod, spojení vědomostí a dovedností napříč republikou a trénink v teoretickém koordinování většího množství v jednu chvilku zasahujících jednotek

Výcvik je možné absolvovat pouze pokud jste SaR MC lvl 3 nebo zdravotník - profesionál s vysokoškolským vzděláním a minimálně 3 roky praxe na urgentní medicíně případně pedagogickým vzděláním.

Celková dotace : 6 víkendů výcviku (60h teoretického a 20h praktického výcviku + 16h praxe teorií her) + 2 dny zkoušky (příprava odborné práce a přednášky, obhajoba práce, prezentace přednášky)